Medlemskap 2022

Utträde
Medlem som vill utträda ur Barsebäck Golf & Country Club AB skall senast den 30 september skriftligen eller med e-post anmälan detta till bolaget och ansens därmed lämna Barsebäck Golf & Country Club AB vid årsskiftet.
Anmälan om utträde skall göras på: medlem@barseback.com

Passivt medlemskap finns ej. Väljer medlem att utträda ur Barsebäck Golf & Country Club får återansöka i mån av plats alternativt sätta upp sig på kölistan. Inträdesavgift för ny medlem gäller.

Medlem som väljer att byta till en lägre kategori kan önska om att byta tillbaka i mån av plats enligt instruktioner nedan för ”anmälan om ändring av medlemskategori”.

Denna webbplats använder cookies för att följa statistik på våra användare i syfte att bättre möta deras behov. Önskar du ej delta i denna statistik kan man stänga av cookies i respektive webbläsare.