golfinformation

Step on the
Green -

Vi bjuder spännande golfupplevelse i vacker skånsk natur. Du kommer vandra bland kopparfärgade tallstammar, vackra parkhål och kämpa för att inte distraheras av utsikten från seasidehålen.

Pine Course – Banan Öppen

Ocean Course – Banan Öppen

Ace Course – Banan Öppen

 

Golfbilar:

 • Tillåtet mot uppvisande av läkarintyg.
 • På Ace Course är golfbil tillåtet.

Golfbanorna:

 • Första bokningsbara starttid är 08:00.
 • Bokning av starttid kan göras 30 dagar i förväg. 

Allmänt:

 • Förhållningsregler vid frost och dimma, se under bokningsregler.

Ocean Course och Pine Course
Måndag – Torsdag: 800 kr
Fredag – Söndag: 950 kr

Ace Course: 200 kr (Heldagsgreenfee)

Junior 7 – 21: Halv greenfee, gäller alla banor

 

Greenfee Information:

 • Gäst till medlem har reducerad greenfee med 25 % på ordinarie greenfee. Gäller spelare i samma boll, max 3 personer. Bokning måste göras av medlem för att rabatten ska gälla. Medlem vars rabatt nyttjas måste vara med i bollen.
 • Greenfeegäster ska alltid ankomstanmäla sig och erlägga greenfee innan spel.

 • Gäst kan boka upp till 20 dagar innan spel måndag -torsdag och 10 dagar innan fredag-söndag.

 • Gäst som vill boka mer än 20/10 dagar i förväg kan i mån av tillgänglighet göra detta mot en förbokningsavgift om 100 kr per person vid bokning av en (1) boll. Vid bokning av två (2) tider eller fler tillkommer en avgift om 200 kr per person inbokad i bollen. Samtliga GolfId ska alltid anges. 
  Förfrågan skickas till starttid@barseback.com
 • Gäst som ej avbokat sitt spel senast 3 timmar innan start debiteras med full greenfee.

Introduktionskort:

 • PGA kort samt SGF Introduktionskort Junior kan nyttjas för besök hos oss förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg. Spel tillåts 1 gång per år.
 • Innehavare av förtjänsttecken (Erik Runfelt-medalj, guldmärke, elitmärke, guldklubba eller silvermärke) är välkomna att spela en (1) runda fritt per år.
 • Introduktionskort kan ej användas vid tävling, företagsgolf eller i samband med hotellpaket.
 • Besök ska alltid anmälas i förväg till golf@barseback.com senast 1 dag innan spel.
 • Korten skall alltid uppvisas på plats.

Se under Banans Status för eventuella avvikelser gällande golfbilar på banan.

Både gäster och medlemmar är välkomna att hyra våra moderna golfbilar.

Se våra priser för 2022 nedan:
Hyra av golfbil är tillåtet mot uppvisande av läkarintyg

18 hål medlem: 300 kr

18 hål gäst: 450 kr

10-kort medlem: 2500 kr

30-kort medlem: 6000 kr

 

Våra golfbilar är försedda med GPS-enhet som gör att bilarna enbart kan köras där det är lämpligt på grund av minskat slitage, väderlek eller av miljöhänsyn. I varje bil finns en display som visar avstånd till green samt däremellan.

Det innebär alltså att det inte per automatik är tillåtet att köra på hela spelfältet!

Var uppmärksam på LJUD signaler från systemet samt titta på skärmen! Det varnar er när ni närmar er eller kör in i ett otillåtet område som är gulmarkerat.

Om så skulle ske, stanna och vänta tills bilen är igång igen och backa omedelbart ut ur området och fortsätt körningen där systemet inte varnar.

 • Medlemmar och gäster får medföra hund på golfbanorna förutsatt att den alltid är kopplad.
 • Spelare som medför hund på banorna ansvarar för att städa efter hunden samt att hunden inte stör andra spelare.
 • Spelare som inte vill att hund medföljer i bollen har alltid rätt att be hundägaren och hund att spela på annan tid. Det är alltid den som medför hund som ska visa hänsyn och kliva åt sidan om det behövs.
 • Hundförbud gäller på alla tävlingar och i restaurangen.

Välkommen till Barsebäck resorts pool, för allas trivsel så gäller följande:

Poolen är endast avsedd för medlemmar, medlemmars barn samt hotellets gäster. Medhavd mat och dryck är inte tillåtet. 

Följande öppettider och åldersgränser gäller
08.30 – 11.30    Öppen för medlemmar, medlemmars barn och boendegäster 
11.30 – 14.00    Stängd 
14.00 – 16.00    Öppen för medlemmar, medlemmars barn och boendegäster 
16.00 – 19.30    Öppen för medlemmar och hotell gäster, 16-års gräns gäller

Lämna inte barn utan uppsikt kring poolområdet. 

Barsebäck Driving Range

För allas trevnad och säkerhet gäller följande !

 • INGA slag får slås över skyddsnätet! Överträdelse anmäls och bedrivs
 • Range bollarna får bara användas på drivingrangen.
 • Iakttag försiktighet när du swingar klubban, så du inte skadar någon.
 • Skräp slängs i papperskorgar.
 • Bollhinkar ställs tillbaka vid bollautomaten.
 • Alla slag slås från markerade platser.
Barsebäck-47

18 hål - Par 71

18 hål - par 73

Lektioner

förbättra ditt spel


Ta en lektion med något av Barsebäcks Pros.

Tävlingar

Testa ditt spel


Information kring kommande tävlingar på klubben.

Slopekalkylator

Planera ditt spel


Konverterar ditt handicap till ett ban handicap.

Golfinformation

BOKNINGSREGLER​

 

GENERELLA BOKNINGSREGLER PÅ BARSEBÄCK RESORT

 • Tidbokning gäller för allt spel på anläggningen, alla dagar mellan 07.30-20.55. 
 • Vid bokning av starttid ska alla spelare identifieras med Golf-Id. 
 • Alla bokade tider skall ankomst anmälas i Min Golf Bokning appen eller i ON-Tag, appen eller i receptionen. Min Golf Bokning appen och On-Tag appen kan du ladda ner i din telefonn och anmälanankomst, få avstånd på banan, scorekort och överföra hcp-rundor.
 • För bästa spelrytm kommer bokningar i möjligaste mån att fyllas upp till 3- och 4 bollar.
  Receptionen har befogenhet att flytta fram bokad tid max 20 minuter.
 • Allt spel startar från hål 1. Att starta från andra hål är inte tillåtet. 

Medlemmar

 • Medlem kan boka upp till 30 dagar innan.
 • Medlem kan ha 2 bokade starttider per bana. Finns tillgänglighet på någon av banorna kan ni som medlem boka denna tid tidigast 48 timmar utan att systemet tar hänsyn till antal bokningsbara tider.
 • Bokning av starttider tidigare än 30 dagar innan kan göras i mån av plats mot en förbokningsavgift på 100 kr/ Golf Id. Förfrågan skickas till starttid@barseback.com

Beroende på medlemskapstyp finns begränsning till fritt spel på helgdagar. 

Gäster

 • Greenfeegäster kan boka upp till 10 dagar innan ankomst.
 • Gäst till medlem har reducerad greenfee med 25 % . Bokning måste göras av medlem och i en och samma bokning för att reduceringen ska gälla. 
 • Bokning av starttid tidigare än 10 dagar innan ankomst kan göras i mån av plats mot en förbokningsavgift på mellan 100-200 kr / GolfId. Förfrågan skickas till starttid@barseback.com

Boendegäster till våra Hus/Hotell

 • Gäster till våra boende ges möjlighet att boka starttider i samband med bokningen. Dessa grupper kan vid undantagsfall bokas in på tider som är reserverade för medlemmar.
 • Boendets avbokningsregler gäller även för avbokningen av starttid.
Företag- grupp och eventförfrågningar skickas till starttid@barseback.com

RESERVERADE STARTTIDER

Reserverade starttider för medlemmar.

Ocean Course

 • Onsdagar 06.30 – 07. 30
 • Söndagar 06.30 – 07. 30

Pine Course

 • Onsdagar 06.30 – 07.30
 • Lördagar 06.30 – 07.30

Anläggningen har rätt att frångå gällande reservationer och bokningsregler vid event och grupper.

ANKOMST, BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSREGLER SAMT VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Medlem

 • Medlemsspel ska alltid ankomstmarkeras via antingen Min Golf appen, On-Tag appen eller i receptionen.
 • En medlem kan boka starttider 30 dagar innan.
 • Medlem som vill boka tidigare än 30 dagar i förväg kan göra  det i mån av plats mot en förbokningsavgift om 100 kr per GolfId. Samtliga GolfId ska alltid anges.
 • Avbokning eller förändring av antalet spelare i starttiden ska se senast tre timmar innan start. En icke korrekt avbokad tid debiteras med en ”no-show”-avgift på 500 kr.

Gäst

 • Greenfee  skall erläggas innan start i reception eller direkt vid bokning av starttid. 
 • Gäst kan boka upp till 10 dagar innan start.
 • Gäst som vill boka tidigare än 10 dagar i förväg kan göra detta mot en förbokningsavgift om 100 kr per person vid bokning av en (1) boll. Vid bokning av tre (3) tider eller fler tillkommer en avgift om 200 kr per Golfid. Samtliga GolfId ska alltid anges.
 • Gäst som ej avbokat sitt spel senast 3 timmar innan start debiteras med full greenfee.

Väderförhållande

 • Åska – Om gäst tvingas avbryta sin rond på grund av åska återbetalar vi med en greenfeevoucher som är giltig året ut .
 • Regn – Om gäst tvingas avbryta sin rond på grund att greenerna svämmar över av vatten återbetalar vi dig med en greenfeevoucher som är giltig ett år från det datum som ronden spelades.
 • Frost eller Dimma – Om du bokat in dig på en starttid och frost råder går din starttid förlorad, d v s starttiderna skjuts inte fram. Öppning av bana bestäms av Course Manager eller Greenkeeper vilket innebär att de som jobbar i reception inte har rätt att fatta beslut i dess frågor. Även om det ibland kan vara frostfritt i klubbhusområdet kan det finnas andra hål som är frostutsatta och detta beaktas när beslut om öppnande tas. Course Manager/Greenkeeper meddelar till reception när det är ok att spela igen. Samma regler gäller vid dimma.

Reception hjälper till att hitta ny ledig tid men kan inte garantera starttid.

Start från annat hål än hål 1 är inte tillåtet vid öppning av banan efter att frosten släppt/dimman är borta.

HANDICAPGRÄNSER FÖR GÄSTER

 • Ocean Course, max sammanlagt hcp i en och samma boll är 144.
 • Pine Course, max sammanlagt hcp i en och samma boll är 144.
 • Ace Course, Korthålsbana, – alla är välkomna

INTRODUKTIONSKORT

 • PGA kort samt SGF Introduktionskort Junior kan nyttjas för besök hos oss förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg. Spel tillåts 1 gång per år.
 • Innehavare av förtjänsttecken (Erik Runfelt-medalj, guldmärke, elitmärke, guldklubba eller silvermärke) är välkomna att spela en (1) runda fritt per år.
 • Introduktionskort kan ej användas vid tävling, företagsgolf eller i samband med hotellpaket.
 • Besök ska alltid anmälas i förväg till golf@barseback.com senast 1 dag innan spel.
 • Korten skall alltid uppvisas på plats.

ACE COURSE – KORTHÅLSBANA

 • Alla tider är bokningsbara för medlemmar och gäster
 • Alla tider ska bokas i förväg och ankomstregistreras. Detta sker via Min Golf Bokning appen eller i receptionen.
 • Korthålsbana kan stängas till förmån för events eller för träning.

Denna webbplats använder cookies för att följa statistik på våra användare i syfte att bättre möta deras behov. Önskar du ej delta i denna statistik kan man stänga av cookies i respektive webbläsare.